TREASURE HUNT

CONCURS

Regulament Treasure Hunt | Descoperă comorile Clujului
(19-20 mai)

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI
1.1. Prezentul regulament se aplică participanţilor la concursul „Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului” – ediţia 2018;
1.2. Organizatorul concursului este PrimăriaCluj-Napoca;
1.3. Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul municipiului Cluj-Napoca;
1.4. Concursul este deschis tuturor doritorilor care au 18 ani împliniţi la data de 19 mai 2018;
1.5. Înscrierea participanţilor/echipelor se face până în data de 16 mai 2018 inclusiv; înregistrarea se poate efectua online, pe site-ul www.zileleclujului.ro/2019// sau personal, la Centrul de Informare Turistică Cluj-Napoca situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, după următorul program: luni-vineri între 8.30- 20.00 sau sâmbătă şi duminică între 10.00-18.00;
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuţei corespunzătoare în timpul înregistrării online, fiecare participant:
 • declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv regulamentul de înscriere şi participarea la concursul Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului – ediţia 2018; nerespectarea acestora poate duce la descalificarea din concurs a întregii echipe;
 • îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
 • declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi la concurs, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs;
 • declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor;
 • declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de altă natură care ar putea apărea pe parcursul concursului;
 • înţelege că nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea echipei din concurs;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la concurs, din motive obiective, a unei echipe sau a unui participant.
Secţiunea 2. DURATA CONCURSULUI
2.1. Concursul se desfăşoară în două etape;
2.2. Prima etapă a concursului se desfăşoară în data de 19 mai 2018;
2.3. Cea de-a doua etapă a concursului, marea finală, se desfăşoară în data de 20 mai 2018.
Secţiunea 3. MECANISMUL CONCURSULUI
3.1. Echipele trebuie să fie formate obligatoriu din aceiaşi 3 participanţi, pe durata întregului eveniment (prima etapă şi finala de a doua zi, în cazul în care se vor califica), în caz contrar, echipa este descalificată; în cazul în care componenţa unei echipe se schimbă înainte de startul primei probe, modificările se operează fie de membrii echipei (prin accesarea link-ului formularului propriu de înscriere, furnizat automat de formular, la finalizarea înscrierii), fie de organizatori, în acest caz echipa fiind obligată să se prezinte în noua componenţă la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, la adresa şi după programul menţionat la punctul 1.5.
3.2. Înscrierea echipelor se face în regimul primul venit – primul servit, aşadar primele 60 de echipe înscrise vor putea participa la concurs;
3.3. După înscriere, participanţii vor primi un e-mail de la organizatori cu locul şi ora la care să se prezinte pentru a da STARTUL concursului;
3.4. În prima etapă a concursului, maxim 60 de echipe (3 grupe x 20 de echipe) vor lua startul, fiecare urmând să concureze cu celelalte maxim 20 de echipe din grupa din care fac parte; încadrarea unei echipe într-o anumită grupă şi totodată ordinea la start se va face de către organizatorul concursului, prin tragere la sorţi, înainte de start;
3.5. Primele 10 echipe din fiecare grupă (în ordinea crescătoare a timpului de concurs din prima zi) se califică pentru marea finală (etapa a doua) din 20 mai 2018;
3.6. Rezultatele fiecărei etape vor fi afişate la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, în seara fiecărei zile de concurs;
3.7. Fiecare etapă a concursului poate cuprinde mai multe probe obligatorii (fizice, de îndemânare, de cultură generală sau de altă natură); la aceste probe va participa fie toată echipa, fie unul sau doi dintre membri ei iar neîndeplinirea probelor duce la descalificarea sau penalizarea echipei în cauză (cu timp suplimentar, adăugat la timpul de concurs);
3.8. Regulamentul special al fiecărei probe va fi comunicat participanţilor la începutul acestora, membrii echipei având obligaţia de a clarifica toate aspectele neclare înainte de efectuarea probei;
3.9. Timpul constituie criteriul final de departajare.
Secţiunea 4. RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR
4.1. Prin participarea la concurs, participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor impuse de organizator, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor, precum şi posibilitatea organizatorului de a descalifica întreaga echipă;
4.2. Pe durata concursului:
 • Singura modalitate de deplasare acceptată este mersul pe jos;
 • Odată început concursul, componenţa echipei nu poate fi modificată;
 • Utilizarea hărţilor şi a altor materiale informative (excepție făcând telefoanele mobile) este strict interzisă;
 • În posturile de control, echipele au dreptul să stea maxim 5 minute (timp care se scade din timpul final de concurs), cu excepţia cazului în care acest lucru nu depinde de echipă;
 • Tricourile Treasure Hunt primite de la organizatori în ziua startului trebuie purtate pe toată durata concursului (inclusiv în etapa finală, dacă echipa se califică după prima zi), în caz contrar, echipa fiind descalificată;
 • Fișa de concurs a echipei trebuie prezentată de aceasta la fiecare punct de control și predată la finish.
Secţiunea 5. CRITERII DE PARTICIPARE
5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor majore la data primei zi de concurs, cu excepţia angajaţilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca, membrilor asociaţiei OST, angajaţilor şi colaboratorilor „The Dungeon” Cluj-Napoca, Outdoor4U, Asociaţia Salvamont Salvaspeo Vlădeasa Cluj, Betfair Romanian Development, voluntarilor implicaţi, juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora;
5.2. Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul că numele participanţilor, respectiv câştigătorilor şi fotografiile în care aceştia apar să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit de către organizator.
Secţiunea 6. VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
6.1. Premiile vor consta în:
 • locul I, premiu în bani: 1000 euro;
 • locul al II-lea, premiu în bani: 300 euro;
 • locul al III-lea, premiu în bani: 200 euro;
 • premii surpriză;
6.2. Valoarea fiecărui premiu în bani este impozabilă;
6.3. În urma primei etape a concursului se va calcula timpul de concurs a fiecărei echipe iar după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor calificate în marea finală;
6.4. În urma etapei finale a concursului se va calcula timpul de concurs a fiecărei echipe iar după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor câştigătoare şi data şi ora premierii; ulterior premierii, participanţii câştigători vor fi contactaţi pentru a primi premiile.
Secţiunea 7. JURIZAREA
7.1. Juriul va fi format din cel puțin două persoane care vor calcula timpul fiecărei echipe intrate în concurs, la fel şi realizarea clasamentului final.
Secţiunea 8. DREPTUL PARTICIPANŢILOR
8.1. Participanţii au dreptul de a se informa, de a cere detalii despre situaţia echipei sau a concursului şi de a lua propriile decizii privind modalitatea de a duce la capăt o probă;
8.2. Participanţii au dreptul de a înregistra reclamaţii cu privire la organizarea şi derularea concursului la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, Cluj-Napoca, astfel:
 • în 19 mai 2018, în intervalul orar destinat reclamațiilor (afișat la intrare), se pot înregistra reclamaţiile aferente primei etape a concursului;
 • în 20 mai 2018, în intervalul orar destinat reclamațiilor (afișat la intrare), se pot înregistra reclamaţiile aferente etapei finale a concursului.
Secţiunea 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
9.1. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.
Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL
10.1. Regulamentul este disponibil gratuit accesând site-ul http://www.zileleclujului.ro/2019/, secţiunea Treasure Hunt.
Secţiunea 11. DATELE CU CARACTER PERSONAL
11.1. Prin participarea la concursul “Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului” ediţia 2018, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru identificarea, participanţilor, comunicarea cu aceştia şi pregătirea fişelor de concurs;
11.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate;
11.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, vârstă, număr de telefon şi adresă de e- mail;
11.4. Organizatorul işi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
11.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
11.6. Participanţii beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei şi dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii;
11.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001;
11.8. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.
Secţiunea 12. DISPOZIŢII FINALE
12.1. Prin simpla înscriere, participanţii îşi dau acordul că au citit, au înțeles, acceptă şi se conformează tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament, se angajează să îl respecte fără nicio rezervă, în caz contrar, echipa din care fac parte fiind descalificată;
12.2. Participanții, prin înscrierea la concurs, declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea lor fizică sau a celorlalţi participanţi, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs și își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate de ei organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor.
12.3. De asemenea, participanții, prin înscrierea la concurs, își asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul concursului.
12.4. Primăria Cluj-Napoca nu răspunde pentru eventualele accidentări din timpul concursului.
12.5. Membrii echipelor participante au obligația de a citi integral, înțelege și respecta regulamentul concursului atât la înscriere, cât și înainte de fiecare zi de concurs.
Participă și tu!

CONCURSURI

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI