Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Istanbul

CONCURS

Regulament Concurs „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Istanbul”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Istanbul” este organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moților nr. 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cod fiscal unic 4305857.
Concursul se va desfăşura conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Istanbul” se desfăşoară în perioada 8-20 mai 2018, în aplicația festivalului “Zilele Clujului” și pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului.
SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil persoanelor cu vârsta peste 13 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidenţi în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest regulament pentru a-şi valida participarea.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la concurs, participanţii trebuie să descarce aplicația Zilele Clujului din App Store sau Google Play. Prezenta activitate desfășurată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, reprezintă o promoție în sensul ’’Regulamentului pentru promoții’’ al Facebook.
În desfășurarea prezentei activități, se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor aplicației Zilele Clujului.
Organizatorul concursului nu realizează nici un fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor aplicației Zilele Clujului. Aceasta activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.
SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Organizatorul va utiliza ID-ul fiecărei instalări a aplicației Zilele Clujului doar în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de Concurs de pe pagina oficială de Facebook a Zilelor Clujului și de pe site-ul www.zileleclujului.ro/2019/. Utilizatorii se pot înscrie în concurs până în 20 mai 2018, ora 23:59, descărcând aplicația Zilele Clujului.
Va fi desemnat un singur câștigător prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org, care va câștiga bilete de avion spre Istanbul pentru două persoane, dus-întors.
La anunțul făcut pe pagina de Facebook a Zilelor Clujului vor fi şterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.
Prin înscrierea la Concurs, persoana garantează că are vârsta minimă împlinită de 13 ani. Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI
Câştigătorul va fi desemnat prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org, în maximum 24 de ore de la terminarea concursului. Câștigătorul Concursului va primi un mesaj de tip push-notification prin aplicația Zilele Clujului prin care va fi rugat să trimită un e-mail la adresa zileleclujului@gmail.com pentru a furniza: numele complet, date de contact (e-mail și număr de telefon), precum si a codului primit în mesajul de notificare.
Rezultatul tragerii la sorți va fi postat pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului (https://www.facebook.com/ZileleClujului).
În cazul în care câştigătorul nu trimite în 24 de ore informaţiile solicitate de Organizator, nu respectă condițiile regulamentului sau a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de tragere la sorți.
În cazul în care câștigătorul este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui sau legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezentul Concurs.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.
SECŢIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda ca premii două bilete de avion, dus-întors, la Istanbul oferite de compania aeriană Turkish Airlines. Biletele de avion se acordă cu respectarea legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.
  • Biletele trebuie emise până la data de 1 decembrie 2018, cel târziu. Câștigătorul trebuie să contacteze Organizatorul prin e-mail la zileleclujului@gmail.com
  • Pasagerii pot alege orice perioadă de timp pentru călătoria lor, dar locurile vor fi confirmate în funcție de disponibilitate
  • Perioada de călătorie nu trebuie să depășească un an de la începerea călătoriei
  • Biletele nu pot fi schimbate pentru bani sau alte bunuri / servicii
  • Biletele sunt nominale, iar modificările numelui nu sunt permise, câștigătorul concursului trebuie să fie unul dintre călători
  • Călătorii sunt responsabili pentru a se asigura că au toate documentele necesare pentru a intra în țara de destinație pe care o aleg
  • Biletele vor fi nerambursabile, un schimb de date este permis după emiterea biletelor (din nou locurile pot fi confirmate numai în funcție de disponibilitate), traseul însă nu poate fi schimbat
  • După eveniment, organizatorii sunt responsabili de trimiterea unei liste de câștigători care conține următoarele detalii (numele complet al câștigătorului, detalii de contact: e-mail și numărul de telefon)
  • Biletele sunt supuse tuturor condițiilor de transport ale companiei Turkish Airlines: https://bit.ly/2jLOloE
SECŢIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 20 mai 2018, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră – de natură a face imposibilă derularea.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit în aplicația Zilele Clujului și pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament. Orice modificări ale prezentului regulament vor fi operate direct in pagina aplicației și pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului.
SECŢIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Zilele Clujului sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrisi în acest Concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
SECŢIUNEA 12. REGULI ŞI CONFLICTE
Participarea la acest Concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă şi automată, fără restricţie, de către participant a regulilor menţionate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către organizatorii Zilelor Clujului, în mod absolut.
Orice decizie a organizatorilor Zilelor Clujului şi orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil in aplicația mobilă.
Participă și tu!

CONCURSURI

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

CLUJUL E ȘI SĂRBĂTOARE. ȘI UNIRE.

17 – 20 MAI