intézmények

1919-ben Vasile Pârvan az egyetemi év nyitóünnepségén mondta el az Életünk kötelessége című beszédét az akkoriban a Kolozsvári Román Egyetem nevet viselő Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, ezzel megalapozva az intézmény új identitását, amely a későbbiekben megszilárdult. Ugyanebben az évben a Román Orvosi Karon és a Mezőgazdasági Akadémián elkezdődött a jelenlegi egyetemek, a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem illetve a Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sajátos jellegének kialakítása. 2019-ben a George Coşbuc Főgimnázium, az Emil Racoviţă Főgimnázium és a George Barițiu Főgimnázium is fennállásának századik évfordulóját ünnepli.

Ugyancsak 1919-ben indult a Kolozsvári Állami Színház és az Kolozsvári Állami Opera tevékenysége, a két intézménynek meghatározó szerep jutott a város kulturális fejlődése tekintetében. A mai Gheorghe Dima Zeneakadémia is ugyanebben az évben nyitotta meg kapuit. Románia-szerte mind az általa felölelt sportágak sokfélesége, mind az elért eredmények tekintetében az egyik legfontosabb sportklub, a Kolozsvári Universitatea Sportklub is idén ünnepli fennállásának századik évfordulóját. Az Erdélyi Csendőrség is 1919-ben kezdte el tevékenységét.

 

Oktatás

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem centenáriuma

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem akadémiai körökben, határon innen és túl kiemelkedő tudományos és kutatási eredményeket felmutató intézmény. A BBTE Románia legnagyobb egyeteme és folyamatosan előkelő helyet foglal el a Közép-Kelet Európa egyetemeinek rangsorában. Az elmúlt száz évben végbement változások, amelyek mind elnevezésére mind pedig struktúrájára kihatottak, küldetését nem befolyásolták.

A Gheorghe Dima Zeneakadémia

Az első világégés utáni államépítési folyamatnak a román oktatás alapjaiban történő megreformálása is része volt. 1919-ben, ennek az erőfeszítésnek a kontextusában állami intézményként jött létre a Gheorghe Dima Zeneakadémia. Indulásától fogva a zeneakadémia nemcsak azt vállalta, hogy a jövő zenészeit képezi, hanem azt is, hogy a többi kulturális intézménnyel közösen hozzájárul a város kulturális életének fellendítéséghez.

Bővebben: www.amgd.ro

Emil Racoviţă Főgimnázium

A fennállásának századik évfordulóját ünneplő Emil Racoviţă Főgimnázium sajátos helyet alakított ki magának a román oktatási környezetben. Az egyetemes emberi értékeket népszerűsítő főgimnázium kapuján számos olyan diák lépett ki, akik később országos szinten és a nagyvilágban egyaránt kiemelkedő személyiségekké váltak különféle területeken. Mind a tanári kar, mind a diákok kihívásként és fejlődési lehetőségként tekintenek a társadalom gyors változásaira.

Bővebben: ler.ubbcluj.ro/

A Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Az egyetem küldetése olyan hallgatókat oktatni, akik pácienseiket, hazájukat és az emberiséget szolgálják. „Az egyetem éltető ereje a tudományos alkotás, a képzés, az oktatás, az egyetemi élet és annak tágabb körei” – Iuliu Haţieganu így határozta meg az egyetem küldetését, amely a mai napig az alapját képezi az egyetem működésének.

Bővebben itt: www.umfcluj.ro

100 éves a román nyelvű oktatás a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen

A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem haladó kutatási, akadémiai intézmény, amely 2019-ben fennállásának 150. évét ünnepeli. Az intézmény ugyancsak 2019-ben egy másik kerek évfordulót is ünnepel: száz éve zajlik román nyelvű oktatás ezen az egyetemen. Az egyetem a mezőgazdaság, a gyümölcstermesztés, az állattenyésztés, a biotechnológia, az állategészségügy és az élelmiszermérnöki területen történő oktatásban és kutatásban a kiválóság elérését tűzi ki célul.

Bővebben itt: https://www.usamvcluj.ro/

George Bariţiu Főgimnázium

1919-ben, az első kolozsvári román középiskolaként nyitotta meg kapuit. Bár az elmúlt évszázadban több ízben is változott az intézmény elnevezése és struktúrája, a középiskola egyre inkább fejlődött. A George Bariţiu Főgimnázium erős és nagy múlttal rendelkező oktatási intézménye oktatási-nevelési területnek Kolozsváron, a helyi közösség szerves részét képezi.

Bővebben: www.colegiulbaritiu.ro/

George Coşbuc Főgimnázium

A kolozsvári oktatási szféra keretében az iskolák saját identitást alakítanak ki maguknak bizonyos jól behatárolt értékek mentén, amelyeket a közösség is magáénak vall. A George Coşbuc Főgimnázium modern iskola, amely képes alkalmazkodni a felmerülő igényekhez, így vált a megye „német iskolájává”.

Bővebben: www.gcosbuc.ro/

Kultúra

Kolozsvári Állami Színház

A Kolozsvári Állami Színház első évada 1919. december 1-jén kezdődött. Azóta a kolozsvári kulturális intézmény folyamatosan színvonalas előadásokat valósít meg, amelyekben nem ritkán világhírnévre szert tevő művész is szerepel. A színház fejlődésével egyidejűleg a darabok stílusa is sokszínű lett és korszerűsödött, így jelenleg az intézményt Romániának egyik mérvadó színházaként tartják számon.

Bővebben: www.teatrulnationalcluj.ro/

Idén ősszel indult a Kolozsvári Opera 100. évada

A Kolozsvári Állami Opera az ország első lírai intézménye, amelyet 1919 szeptemberében alapítottak. Indulása óta a nemzetközi repertoárból 200 opera-, operett- és balettelőadást kínált a nézőknek, nyitottságot mutatott az összes iskola és stílus iránt. A kolozsvári opera megalapítása után száz évvel is kiemelkedő teljesítményeket nyújt évadról évadra a közönségnek.

Bővebben: operacluj.ro/

SPORT

Universitatea Sportklub

A megalapítása óta eltelt 100 évben a Kolozsvári U nemcsak egy sportintézmény, hanem egy olyan világnézet, amelyhez kolozsvári egyetemisták és sportrajongók generációi csatlakoztak. Az Universitatea Sportklub több mint 600 sportolóval és technikussal büszkélkedik, ebből 170 egyetemista, és több mint 200 még diák, akik 21 sportágban remekelnek.

Bővebben:

u-cluj.ro/  www.fcuniversitateacluj.ro/ https://www.u-bt.ro/.

Száz éves a Csendőrség Erdélyben

A Kolozs Megyei Alexandru Vaida Voevod Csendőrség és a Kolozsvári Ștefan Cicio-Pop Csendőrségi Mozgóegység idén fennállásának 100. évfordulóját ünnepli. A két intézmény, amely hozzájárult a rend biztosításához mind Kolozsváron, mind pedig Erdély-szerte, több változáson ment keresztül az elmúlt száz év alatt, azonban mindig az állampolgárok szolgálatára álltak.

Bővebben: http://www.jandarmeriaardeleana.ro/

FŐBB PARTNEREK

PARTNEREK