INSTITUȚII

În 1919, Vasile Pârvan rostea în deschiderea anului universitar celebrul discurs „Datoria vieții noastre”, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (atunci Universitatea Românească), punând astfel bazele noii identități pe care universitatea clujeană avea să o dezvolte. În același an, Facultatea Românească de Medicină și Academia de Agricultură au început să contureze profilul actualelor universități: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. De asemenea, trei instituții de învățământ preuniversitar sărbătoresc în 2019 o sută de ani de activitate: Colegiul Național „George Coșbuc”, Colegiul Național „Emil Racoviță” și Colegiul Național „George Barițiu”. 
Tot în 1919 își începeau activitatea culturală cele două instituţii: Teatrul Național Cluj-Napoca și Opera Română Cluj-Napoca, având un rol semnificativ în dezvoltarea culturală a municipiului. În același an, este inaugurată la Cluj actuala Academie de Muzică „Gheorghe Dima”. Unul dintre cele mai importante cluburi sportive din România, atât prin diversitatea sporturilor practicate și a rezultatelor obținute, cât și prin constanță, Universitatea Cluj își serbează de asemenea centenarul. De asemenea, Jandarmeria Ardeleană și-a început activitatea în 1919.

EDUCAȚIE

Centenarul Universității Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca reprezintă, în mediul academic național și internațional, un pol de excelență în cercetare și predare. UBB este cea mai mare universitate din România și se situează constant pe una din primele poziții în cadrul universităților din Europa Centrală și de Est. Etapele și schimbările succesive prin care a trecut de-a lungul acestui secol i-au schimbat parțial fizionomia, numele și structura, dar nu i-au afectat vocația.

Mai multe informații: www.ubbcluj.ro

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”

A luat fiinţă în anul 1919, ca instituţie de stat, în contextul unui amplu proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Academia de Muzică “Gheorghe Dima” şi-a asumat încă de la înfiinţare nu numai rolul de a educa viitorii muzicieni profesionişti, ci şi pe acela de a contribui, alături de instituţiile de spectacol ale oraşului, la configurarea unui climat cultural artistic de înaltă calitate.

Mai multe informații: www.amgd.ro

Colegiul Național „Emil Racoviță”

Instituție centenară, Colegiul Național „Emil Racoviță” și-a definit un profil recunoscut în peisajul educațional românesc. Promovând înalte valori umane, CNER a contribuit la formarea unui număr impresionant de personalități în aproape toate domeniile vieții din România și din lume. Schimbările care se produc cu rapiditate în societatea contemporană sunt considerate de profesorii și de elevii colegiului o provocare și o oportunitate de progres, spre continuarea tradiției valoroase. 

Mai multe informații: ler.ubbcluj.ro

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

Mai multe informații: www.umfcluj.ro/

Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

100 de ani de învățământ în limba română la USAMV – Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca este o instituţie academică de învăţământ şi cercetare avansată, care în împlinește 150 de ani de existență în 2019 și aniversează, totodată, 100 de ani de învățământ în limba română. Universitatea promovează excelenţa în procesul educativ şi de cercetare şi deserveşte un spectru larg de specializări din domeniile specifice agriculturii, horticulturii, zootehniei, biotehnologiilor, medicinii veterinare şi ingineriei produselor alimentare. 

Mai multe informații: www.usamvcluj.ro

Colegiul Național „George Barițiu”

Își deschide porțile în 1919, fiind primul liceu românesc din Cluj. Deși și-a schimbat numele și formatul de funcționare în câteva rânduri în ultimul secol, colegiul se află în prezent într-un continuu crescendo. Colegiul Național „George Barițiu” este un edificiu educațional solid și de tradiție al mediului educațional și academic clujean, parte integrantă din comunitate.

Mai multe informații: www.colegiulbaritiu.ro

Colegiul Național George Coșbuc

În peisajul educațional clujean actual școlile tind să își dezvolte o identitate proprie, în jurul unor valori asumate de întreaga comunitate.Colegiul Național ”George Coșbuc” s-a dezvoltat ca o școală modernă, adaptată cerințelor actuale și a devenit ”școala germană” a județului.

Mai multe informații: www.gcosbuc.ro

CULTURĂ

Teatrul Național Cluj-Napoca

Prima stagiune a Teatrului Național din Cluj-Napoca începe la 1 decembrie 1919. De atunci, timp de un secol, instituția de cultură clujeană s-a remarcat constant atât prin spectacolele oferite publicului cât și prin actorii remarcabili pe care i-a dat lumii de-a lungul timpului. Odată cu evoluția teatrului, stilul spectacolelor s-a diversificat și s-a modernizat, în prezent instituția fiind considerată una dintre cele mai importante din România. 

Mai multe informații: www.teatrulnationalcluj.ro

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”

Muzeul Limbii Române – acest nucleu de cercetare fundamentală şi-a fixat în programul său următoarele obiective: deşteptarea interesului comunității pentru studiul și cultivarea limbii române, pregătirea de filologi români, publicarea de monografii, dicționare speciale, glosare și bibliografii. Lucrările Institutului constituie o parte importantă din lingvistica românească. 

Stagiunea cu numărul 100 pentru Opera Română din Cluj-Napoca

Opera Națională din Cluj-Napoca e prima instituție lirică a țării, a luat ființă în septembrie 1919. De la înfiinţare şi până în prezent, pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operete şi balete din repertoriul universal demonstrând o largă deschidere spre toate şcolile şi stilurile. Grandoarea operei clujene pulsează în continuare la fel de însuflețită, la un secol de la prima ridicare de cortină! 

Mai multe informații: operacluj.ro

SPORT

Clubul Sportiv Universitatea

În cei 100 de ani care au trecut de la naşterea sa, „U” Cluj s-a dovedit a fi nu numai o grupare sportivă ci o idee la care au aderat și continuă să adere atâtea generații de clujeni, studenți și iubitori ai sportului. Clubul Sportiv Universitatea se mândrește cu peste 600 de sportivi și tehnicieni, dintre care 170 de studenți și aproape 200 de elevi, care activează în 21 de ramuri sportive.

Mai multe informații pe:

www.ucluj.ro

www.fcuniversitateacluj.ro

www.u-bt.ro

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian”

Astăzi, Spitalul Militar Cluj-Napoca poartă numele ilustrului general medic Constantin Papilian. Spitalul public de urgență oferă, în afară de misiunea specifică și servicii medicale de înaltă calitate, activități de educare pentru sănătate, fiind parteneri constanți ai comunității în cadrul exercițiilor de intervenție la urgență.

Baroul de avocați Cluj

În spiritul tradiției, Baroul Cluj – al doilea ca mărime din România – își celebrează centenarul. Avocații clujeni s-au implicat mereu în comunitate, fiind adepții unor principii consacrate, promotori ai justeței în profesie.

100 de ani de Jandarmerie română în Transilvania

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod” Cluj și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca împlinesc anul acesta 100 de ani de când contribuie la menținerea ordinii publice în Cluj-Napoca și în Transilvania. Cele două instituții au suferit diferite transformări de-a lungul acestui secol, însă au rămas mereu în slujba cetățeanului. 

Mai multe informații:  www.jandarmeriaardeleana.ro.

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

HAI LA SĂRBĂTOARE

E  „CLUJ”IVERSARE

27 – 30 SEPTEMBRIE