TREASURE HUNT

CONCURS

R E G U L A M E N T CONCURS TREASURE HUNT
DESCOPERĂ COMORILE CLUJULUI 28-29 SEPTEMBRIE 2019

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI
 1. Prezentul regulament se aplică participanţilor la concursul „Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului” – ediţia 2019;
 2. Organizatorul concursului este Primaria Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația Romania – Your Lifetime Experience (RYLEx) din Cluj-Napoca;
 3. Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul municipiului Cluj-Napoca;
 4. Concursul este deschis tuturor doritorilor care au 18 ani împliniţi la data de 28 septembrie 2019;
 5. Înscrierea participanţilor/echipelor se face până în data de 26 septembrie 2019 inclusiv; înregistrarea se poate efectua personal, la Centrul de Informare Turistică Cluj-Napoca situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, după următorul program: luni-vineri între 8:30-20:00 sau sâmbătă şi duminică între 10:00-18:00;
 6. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant:
 • declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv regulamentul de înscriere şi participarea la concursul Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului – ediţia 2019; nerespectarea acestora poate duce la descalificarea din concurs a întregii echipe;
 • îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
 • declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi la concurs, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs;
 • declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor;
 • declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de altă natură care ar putea apărea pe parcursul concursului;
 • înţelege că nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea echipei din concurs;
  1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la concurs, din motive obiective, a unei echipe sau a unui participant.
Secţiunea 2. DURATA CONCURSULUI
 1. Concursul se desfăşoară în două etape;
 2. Prima etapă a concursului se desfăşoară în data de 28 septembrie 2019;
 3. Cea de-a doua etapă a concursului, marea finală, se desfăşoară în data de 29 septembrie 2019.
Secţiunea 3. MECANISMUL CONCURSULUI
 1. Echipele trebuie să fie formate obligatoriu din aceiaşi 3 participanţi, pe durata întregului eveniment (prima etapă şi finala de a doua zi, în cazul în care se vor califica), în caz contrar, echipa este descalificată; în cazul în care componenţa unei echipe se schimbă înainte de startul primei probe, aceasta este obligată să se prezinte în noua componenţă la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, la adresa şi după programul menţionat la punctul 1.5.
 2. Înscrierea echipelor se face în regimul primul venit – primul servit, aşadar primele 60 de echipe înscrise vor putea participa la concurs;
 3. După înscriere, participanţii vor primi un e-mail de la organizatori cu locul şi ora la care să se prezinte pentru a da STARTUL concursului;
 4. În prima etapă a concursului, maxim 60 de echipe (3 grupe x 20 de echipe) vor lua startul, fiecare urmând să concureze cu celelalte maxim 20 de echipe din grupa din care fac parte; încadrarea unei echipe într-o anumită grupă şi totodată ordinea la start se va face de către organizatorul concursului, prin tragere la sorţi, înainte de start;
 5. Primele 10 echipe din fiecare grupă (în ordinea crescătoare a timpului de concurs din prima zi) se califică pentru marea finală (etapa a doua) din 29 septembrie 2019;
 6. Rezultatele fiecărei etape vor fi afişate la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, în seara fiecărei zile de concurs și prin e-mail;
 7. Fiecare etapă a concursului poate cuprinde mai multe probe obligatorii (fizice, de îndemânare, de cultură generală sau de altă natură); la aceste probe va participa fie toată echipa, fie unul sau doi dintre membri ei iar neîndeplinirea probelor duce la descalificarea sau penalizarea echipei în cauză (cu timp suplimentar, adăugat la timpul de concurs);
 8. Regulamentul special al fiecărei probe va fi comunicat participanţilor la începutul acestora, membrii echipei având obligaţia de a clarifica toate aspectele neclare înainte de efectuarea probei;
 9. Timpul constituie criteriul final de departajare.
Secţiunea 4. RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR
 1. Prin participarea la concurs, participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor impuse de organizator, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor, precum şi posibilitatea organizatorului de a descalifica întreaga echipă;
 2. Pe durata concursului:
 • Singura modalitate de deplasare acceptată este mersul pe jos;
 • Odată început concursul, componenţa echipei nu poate fi modificată;
 • Utilizarea hărţilor şi a altor materiale informative (excepție făcând telefoanele mobile) este strict interzisă;
 • În posturile de control, echipele au dreptul să stea maxim 5 minute (timp care se scade din timpul final de concurs), cu excepţia cazului în care acest lucru nu depinde de echipă;
 • Tricourile Treasure Hunt primite de la organizatori în ziua startului trebuie purtate pe toată durata concursului (inclusiv în etapa finală, dacă echipa se califică după prima zi), în caz contrar, echipa fiind descalificată;
 • Fișa de concurs a echipei trebuie prezentată de aceasta la fiecare punct de control și predată la finish.
Secţiunea 5. CRITERII DE PARTICIPARE
5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor majore la data primei zi de concurs, cu excepţia angajaţilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca, membrilor asociației RYLEx, membrilor asociaţiei OST, membrilor asociației Egea Cluj-Napoca, angajaţilor şi colaboratorilor Outdoor4U, Asociaţia Salvamont Salvaspeo Vlădeasa Cluj, Betfair Romania Development, voluntarilor implicaţi, juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora;
5.2. Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul că numele participanţilor, respectiv câştigătorilor şi fotografiile în care aceştia apar să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit de către organizator.
Secţiunea 6. VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
6.1. Premiile vor consta în:
 • locul I, premiu în bani: 1000 euro;
 • locul al II-lea, premiu în bani: 300 euro;
 • locul al III-lea, premiu în bani: 200 euro;
 • premii surpriză;
6.2. Valoarea fiecărui premiu în bani este impozabilă;
6.3. În urma primei etape a concursului se va calcula timpul de concurs a fiecărei echipe iar după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor calificate în marea finală;
6.4. În urma etapei finale a concursului se va calcula timpul de concurs a fiecărei echipe iar după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor câştigătoare şi data şi ora premierii; ulterior premierii, participanţii câştigători vor fi contactaţi pentru a primi premiile.
Secţiunea 7. JURIZAREA
7.1. Juriul va fi format din cel puțin două persoane care vor calcula timpul fiecărei echipe intrate în concurs, la fel şi realizarea clasamentului final.
Secţiunea 8. DREPTUL PARTICIPANŢILOR
8.1. Participanţii au dreptul de a se informa, de a cere detalii despre situaţia echipei sau a concursului şi de a lua propriile decizii privind modalitatea de a duce la capăt o probă;
8.2. Participanţii au dreptul de a înregistra reclamaţii cu privire la organizarea şi derularea concursului la sediul Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca, situat pe bd. Eroilor nr. 6-8, Cluj-Napoca, astfel:
 • în 28 septembrie 2019, în intervalul orar destinat reclamațiilor (afișat la intrare), se pot înregistra reclamaţiile aferente primei etape a concursului;
 • în 29 septembrie 2019, în intervalul orar destinat reclamațiilor (afișat la intrare), se pot înregistra reclamaţiile aferente etapei finale a concursului.
Secţiunea 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
9.1. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.
Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL
10.1. Regulamentul este disponibil gratuit accesând site-ul http://www.zileleclujului.ro, secţiunea Treasure Hunt.
Secţiunea 11. DATELE CU CARACTER PERSONAL
11.1. Ce informații colectăm?
Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor. Primaria Cluj-Napoca colectează următoarele informații, în vederea bunei desfășurări a concursului „Treasure Hunt”: numele și prenumele celor 3 membri ai echipei din concurs, vârsta fiecăruia, un număr de telefon de contact, o adresă de e-mail de contact și numele de echipă ales. Aceste date vor fi stocate pe calculatoarele Centrului de Informare Turistică Cluj-Napoca.
11.2. De ce avem nevoie de aceste date și ce facem cu aceste informații?
 • Numele și prenumele membrilor echipei:

  Înscrierea echipelor participante la concurs

  Întocmirea fișei de participare la concurs a fiecărei echipe (care va conține numele și prenumele celor trei participanți, alături de numele echipei)

  Comunicarea cu echipele înscrise la concurs

  Întocmirea documentațiilor pentru acordarea premiilor

  Comunicarea participanților câștigători

 • Vârsta fiecărui participant:

  La acest concurs vor putea participa doar persoanele adulte, așadar vârsta participanților va confirma eligibilitatea participării lor.

 • Numele echipei:

  Înscriere (verificarea unicității numelor echipelor participante)

  Întocmirea fișelor echipelor participante la concurs

  Comunicarea cu participanții (ordinea la start, rezultatele preliminare, rezultatele finale)

  Realizarea diplomelor pentru echipele câștigătoare

  Comunicarea rezultatelor echipelor participante la concurs

 • Numărul de telefon de contact al echipei înscrise în concurs:

  Comunicarea urgentă cu echipa în situațiile ce impun soluții rapide

 • Adresa de e-mail de contact a echipei înscrise în concurs:

  Comunicarea informațiilor despre organizarea evenimentului, locațiile și orele de start, a rezultatelor preliminare, a câștigătorilor și a tuturor informațiilor necesare unei bune desfășurări a concursului

11.3. Cât timp le păstrăm?
Toate datele personale deținute de noi vor fi păstrate pe perioada desfășurării concursului și 7 zile după încheierea acestuia.
11.4. Care sunt drepturile tale?
Dacă în orice moment participanții consideră că orice date personale pe care le deține Primaria Cluj-Napoca sunt incorecte sau incomplete, aceștia au posibilitatea de a cere să vadă aceste informații, să le corecteze sau să fie șterse. Pentru aceasta vă rugăm să ne contactați la adresa de turism.cluj@outlook.com
(a) Acolo unde prelucrarea este bazată pe consimțământul participantului, aveți dreptul de a vă retrageconsimțământul în orice moment.
(b) Dreptul de acces: puteți cere informații despre datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în posesia sau controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le-am obținut direct, categorii de destinatari dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE;
(c) Dreptul la rectificare: puteți obține rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresată la adresa de e-mail: turism.cluj@outlook.com
(d) Dreptul la restricționare: puteti obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală daca solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretentiilor legale, sau aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
(e) Dreptul la portabilitate: începand cu data de 25 mai 2018 aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
 • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate;
 • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 • Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
(f) Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.
(g) Dreptul la obiecție: puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. în acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Daca obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.
(h) Dreptul de a depune o plângere: în cazul în care doriți să formulați o plângere asupra modului în care au fost administrate datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin email la turism.cluj@outlook.compentru a rezolva problema semnalată.
Dacă considerați în continuare că datele personale nu au fost administrate corect conform reglementărilor, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți formula o plângere către aceasta.
Primăria municipiului Cluj-Napoca
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pe durata concursului și ulterior acestuia. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Prin înscrierea și participarea la concurs, participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate și utilizate de organizator, direct ori prin împuternicit) în scopul înmânării premiilor, desemnării, înregistrării si validarii castigatorilor concursului si a îndeplinirii oricăror obligații legale ale organizatorului în legatura cu concursul. Organizatorul se obligă ca datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate către terți, cu excepția imputernicitilor săi în vederea transmiterii premiilor. Participantii înțeleg ca organizatorul are obligația legală de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).
Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale castigatorilor transmise de catre acestia:
– nume, prenume,
– număr de telefon mobil,
– adresa de email
11.5 Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia si pe o perioada de o luna de la incheierea acestuia. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate pe perioada desfășurării concursului și 7 zile după încheierea acestuia cu scopul indeplinirii obligatiilor ce revin Organizatorului potrivit legislatiei fiscale in vigoare.
11.6 Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.
11.7 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:
· Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).
· Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine (art. 15 din GDPR).
· Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din GDPR).
· Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) participantul poate solicita Organizatorului sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine (art. 17 din GDPR).
· Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care participantul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), participantul poate solicita Organizatorului sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR).
· Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta (art. 20 din GDPR).
· Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii în scop de marketing direct (art. 21 din GDPR).
11.7 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, România sau la adresa de email:dpo@primariaclujnapoca.ro, o cerere scrisa.
Secţiunea 12. DISPOZIŢII FINALE
12.1. Prin simpla înscriere, participanţii îşi dau acordul că au citit, au înțeles, acceptă şi se conformează tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament, se angajează să îl respecte fără nicio rezervă, în caz contrar, echipa din care fac parte fiind descalificată;
12.2. Participanții, prin înscrierea la concurs, declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea lor fizică sau a celorlalţi participanţi, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs și își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate de ei organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor.
12.3. De asemenea, participanții, prin înscrierea la concurs, își asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul concursului.
12.4. Primăria Cluj-Napoca nu răspunde pentru eventualele accidentări din timpul concursului.
12.5. Membrii echipelor participante au obligația de a citi integral, înțelege și respecta regulamentul concursului atât la înscriere, cât și în fiecare zi de concurs.
12.6. Acest regulament poate suferi modificări înainte de startul fiecărei etape de concurs; pentru a fi la curent cu varianta actualizată, vă rugăm să accesați regulamentul concursului în dimineața fiecărei zile de concurs (data și ora ultimei modificări a regulamentului apare pe ultima pagină).

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI