TREASURE HUNT

REGULAMENT CONCURS TREASURE HUNT
DESCOPERĂ COMORILE CLUJULUI 20-21 MAI 2023

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI

1.1. Prezentul regulament se aplică participanţilor la concursul „Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului” – ediţia 2023;
1.2. Organizatorul concursului este Prim
ria Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația Romania – Your Lifetime Experience (RYLEx) din Cluj-Napoca;

1.3.  Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul municipiului Cluj-Napoca;

1.4.  Concursul este deschis tuturor doritorilor care au 18 ani împliniţi la data de 20.05.2023;

1.5.  Înscrierea participanţilor/echipelor se face online până în data de 15 mai 2023 inclusiv,

accesând pagina ZileleClujului.ro, la secțiunea dedicată concursului;

1.6.  Prin înscrierea la concurs, fiecare participant:

 • Declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv regulamentul de înscriere şi participarea la concursul Treasure Hunt – Descoperă comorile Clujului – ediţia 2023; nerespectarea acestora poate duce la descalificarea din concurs a întregii echipe;
 • şi dă acordul ca imaginea proprie sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
 • Declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi la concurs, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs;
 • Declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor;
 • Declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de altă natură care ar putea apărea pe parcursul concursului;
 • nţelege că nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea echipei din concurs;

1.7.  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la concurs, din motive obiective, a unei echipe sau a unui participant.

Secţiunea 2. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se desfăşoară în două etape:

 • Prima etapă a concursului se desfăşoară în data de 20 mai 2023;
 • Cea de-a doua etapă a concursului, marea finală, se desfăşoară în data de 21 mai 2023.

Secţiunea 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Echipele trebuie să fie formate obligatoriu din aceiaşi 3 participanţi, pe durata întregului eveniment (prima etapă şi finala de a doua zi, în cazul în care se vor califica), în caz contrar, echipa este descalificată; în cazul în care componenţa unei echipe se schimbă înainte de startul primei probe, aceasta este obligată să modifice datele participanilor înscriși, accesând același link de înscriere (sau să trimită un email pe adresa turism.cluj@outlook.com, cu numele echipei înscrise, numele persoanei înlocuite și datele noului participant: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email și vârstă);

3.2. Înscrierea echipelor se face în regimul primul venit – primul servit, aşadar primele 60 de echipe înscrise vor putea participa la concurs;
În termen de 48 de ore de la înscriere, parti
cipanţii vor primi de la organizatori un email cu confirmarea înscrierii echipei. De asemenea, în intervalul 17-19 mai 2023, vor primi un alt email cu locul şi ora la care să se prezinte pentru a da STARTUL concursului;

3.3. În prima etapă a concursului, maxim 60 de echipe (3 grupe x 20 de echipe) vor lua startul, fiecare urmând să concureze cu celelalte maxim 20 de echipe din grupa din care fac parte; încadrarea unei echipe într-o anumită grupă şi, totodată, ordinea la start, se va face de către organizatorul concursului, înainte de start, fiind prezentată participanților aflați la start;

3.4. Primele 10 echipe din fiecare grupă (în ordinea crescătoare a timpului de concurs din prima zi) se califică pentru marea finală (etapa a doua) din 21 mai 2023;
3.5. Fiecare etapă a concursului poate cuprinde mai multe probe obligatorii (fizice, de îndemânare, de cultură generală sau de altă natură); la aceste probe va participa fie toată echipa, fie unul sau doi dintre membrii ei iar neîndeplinirea probelor duce la descalificarea sau penalizarea echipei în cauză (cu timp suplimentar, adăugat la timpul de concurs);

3.6. În urma primei etape a concursului se va calcula timpul de concurs al fiecărei echipe iar după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor calificate în marea finală; timpul de concurs va fi calculat prin însumarea timpului aferent deplasării și identificării fiecărui checkpoint; la acest timp, se vor aduna/scădea rezultatele probelor, conform regulamentelor acestora;

3.7. În urma etapei finale a concursului se va calcula timpul de concurs al fiecărei echipe, prin însumarea timpului aferent probelor și probelor speciale (aspect precizat în descrierea fiecărei probe, respectiv probe speciale), fără a se lua în considerare timpul aferent deplasării și identificării checkpoint-urilor; pentru a putea fi considerate câștigătoare (locurile I, II și III) și a intra în posesia premiilor, echipele trebuie să identifice toate checkpoint-urile și, deci, să parcurgă tot traseul, până la final; după soluţionarea contestaţiilor, va fi făcută publică lista echipelor câştigătoare, respectiv data şi ora premierii; ulterior premierii, participanţii câştigători vor fi contactaţi pentru a primi premiile;

3.8. În cazul în care desfășurarea unei probe va fi contestată, echipa de organizare poate lua decizia anulării rezultatelor aferente, timpul final rezultat neincluzând rezultatele participanților la respectiva probă;


3.9. Rezultatele fiecărei etape vor fi trimise prin e-mail participanților;

3.10. Regulamentul special al fiecărei probe va fi comunicat participanţilor la începutul acestora, membrii echipei având obligaţia de a clarifica toate aspectele neclare înainte de efectuarea probei;

3.11. Timpul (total de concurs, probelor speciale, realizării probelor) constituie criteriul final de departajare.

Secţiunea 4. RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR

4.1. Prin participarea la concurs, participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor impuse de organizator, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor, precum şi posibilitatea organizatorului de a descalifica întreaga echipă.

4.2. Pe durata concursului:

 • Singura modalitate de deplasare acceptată este mersul pe jos;
 • Odată început concursul, componenţa echipei nu mai poate fi modificată;
 • Utilizarea hărţilor şi a altor materiale informative (excepție făcând telefoanele mobile) este strict interzisă;
 • În posturile de control (checkpoint-uri), echipele au dreptul să stea maxim 5 minute (timp care se scade din timpul final de concurs), cu excepţia cazului în care acest lucru nu depinde de echipă;
 • Tricourile personalizate cu concursul Treasure Hunt, primite de la organizatori în ziua startului, trebuie purtate pe toată durata concursului (inclusiv în etapa finală, dacă echipa se califică după prima zi), în caz contrar, echipa fiind descalificată;
 • Fișa de concurs a echipei trebuie prezentată de membrii acesteia la fiecare punct de control (checkpoint) și, mai apoi, trebuie predată la finish.

Secţiunea 5. CRITERII DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor majore la data primei zile de concurs, cu excepţia angajaţilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca, membrilor, angajaților și colaboratorilor Asociației RYLEx, Asociaţiei OST, Asociației Egea Cluj-Napoca, The Dungeon, Outdoor4U, Hamburger Recycling Romania, Betfair Romania Development, voluntarilor implicaţi, juriului, precum şi a membrilor familiilor tuturor acestora;

5.2. Înmânarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul că numele participanţilor, respectiv al câştigătorilor, şi fotografiile în care aceştia apar, să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit de către organizator.

Secţiunea 6. VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Premiile vor consta în:

 • Locul I, premiu în bani: 1500 euro (echivalentul în lei);
 • Locul al II-lea, premiu în bani: 1000 euro (echivalentul în lei);
 • Locul al III-lea, premiu în bani: 500 euro (echivalentul în lei);
 • Alte premii surpriză;

6.2. Valoarea fiecărui premiu în bani este impozabilă;

Secţiunea 7. JURIZAREA

7.1. Juriul va fi format din cel puțin două persoane care vor calcula timpul fiecărei echipe intrate în concurs, la fel şi realizarea clasamentului final.

Secţiunea 8. DREPTUL PARTICIPANŢILOR

8.1. Participanţii au dreptul de a se informa, de a cere detalii despre situaţia echipei sau a concursului şi de a lua propriile decizii privind modalitatea de a duce la capăt o probă;
8.2. Participanţii au dreptul de a înregistra reclamaţii cu privire la organizarea şi derularea concursului conform instrucțiunilor primite prin email, în timpul fiecărei zi de concurs.

Secţiunea 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Regulamentul este disponibil gratuit accesând site-ul http://www.zileleclujului.ro, secţiunea Treasure Hunt.

Secţiunea 11. DATELE CU CARACTER PERSONAL

11.1. Ce informații colectăm?
Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor.
Primaria Cluj-Napoca colectează următoarele informații, în vederea bunei desfășurări a concursului „Treasure Hunt”: numele și prenumele celor 3 membri ai echipei din concurs, vârsta fiecăruia, un număr de telefon de contact, o adresă de email de contact și numele de echipă ales. Aceste date vor fi stocate pe computerele organizatorului.
11.2. De ce avem nevoie de aceste date și ce facem cu aceste informații?

Numele și prenumele membrilor echipei:

 • Înscrierea echipelor participante la concurs;
 • Întocmirea fișei de participare la concurs a fiecărei echipe (care va conține numele și prenumele celor trei participanți, alături de numele echipei);
 • Comunicarea cu echipele înscrise la concurs;
 • Întocmirea documentațiilor pentru acordarea premiilor;
 • Comunicarea participanților câștigători.

Vârsta fiecărui participant:

 • La acest concurs vor putea participa doar persoanele adulte, așadar vârsta participanților va confirma eligibilitatea participării lor.

Numele echipei:

 • Înscriere (verificarea unicității numelor echipelor participante);
 • Întocmirea fișelor echipelor participante la concurs;
 • Comunicarea cu participanții (ordinea la start, rezultatele preliminare, rezultatele finale);
 • Realizarea diplomelor pentru echipele câștigătoare;
 • Comunicarea rezultatelor echipelor participante la concurs.

Numărul de telefon de contact al echipei înscrise în concurs:

 • Comunicarea urgentă cu echipa în situațiile ce impun soluții rapide. Adresa de e-mail de contact a echipei înscrise în concurs:

 • Comunicarea informațiilor despre organizarea evenimentului, locațiile și orele de start, a rezultatelor preliminare, a câștigătorilor și a tuturor informațiilor necesare unei bune desfășurări a concursului.

11.3. Cât timp le păstrăm?
Toate datele personale deținute de noi vor fi păstrate pe perioada desfășurării concursului și 7 zile după încheierea acestuia.
11.4. Care sunt drepturile tale?
Dacă în orice moment participanții consideră că orice date personale pe care le deține organizatorul sunt incorecte sau incomplete, aceștia au posibilitatea de a cere să vizualizeze aceste informații, să le corecteze sau să fie șterse. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați la adresa de turism.cluj@outlook.com
(a) Acolo unde prelucrarea este bazată pe consimțământul participantului, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment;
(b) Dreptul de acces: puteți cere informații despre datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în posesia sau
controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le-am obinut direct, categorii de destinatari dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale întro țară din afara UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE;
(c) Dreptul la rectificare: puteți obține rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresată la adresa de e
-mail: turism.cluj@outlook.com
(d) Dreptul la rest
ricționare: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală daca solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

(e) Dreptul la portabilitate: începand cu data de 25 mai 2018 aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni leați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

 • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate;
 • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 • Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru sar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • Pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
 • Pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • n scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • Pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.

(g) Dreptul la obiecție: puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. în acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Daca obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

(h) Dreptul de a depune o plângere: în cazul în care doriți să formulați o plângere asupra modului în care au fost administrate datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați prin email la turism.cluj@outlook.com pentru a rezolva problema semnalată.
Dacă în continuare considerați că datele personale nu au fost administrate corect conform reglementărilor, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți formula o plângere către aceasta.

Tuturor participanilor le sunt garantate drepturile n conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pe durata concursului și ulterior acestuia. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Prin înscrierea și participarea la concurs, participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate și utilizate de organizator (direct ori prin împuternicit), în scopul înmânării premiilor, desemnării, înregistrării și validării câștigătorilor concursului și a îndeplinirii oricăror obligații legale ale organizatorului în legătură cu concursul. Organizatorul se obligă ca datele personale ale câștigtorilor snu fie difuzate către terți, cu excepția împuterniciților săi în vederea transmiterii premiilor. Participanții înțeleg că organizatorul are obligația legală de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale câștigătorilor, transmise de către aceștia:

 • Nume și prenume;
 • număr de telefon mobil;
 • adresă de email.

11.5. Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanților în scopul derulării concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia și pe o perioadă de o lună de la încheierea acestuia. Datele personale ale câștigătorilor vor fi păstrate pe perioada desfășurării concursului și alte câteva zile după finalizarea acestuia, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin Organizatorului potrivit legislației fiscale în vigoare.

11.6. Nu aveți o obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal însă, dacă veți alege să nu le furnizați, nu vom putea să vă transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automată în ceea ce vă privește și nu intenționm sle folosim în alte scopuri decât cele declarate mai sus.

11.7. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR și, în special, cele cu privire la:

 • Dreptul de a fi informat: participantul este informat în momentul colectării datel6or sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului și a reprezentantului, scopurile și temeiul prelucrării, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului în legătură cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului 

(i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor pe care le deține (art. 15 din GDPR).

 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia să corecteze datele sale cu caracter personal pe care le deține, dacă acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din GDPR).
 • Dreptul de a fi șters sau Dreptul de a fi uitat: în anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limită pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercită dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realizează pe bază de consimțământ și acesta a fost retras), participantul poate solicita Organizatorului să șteargă datele sale cu caracter personal pe care le deține (art. 17 din GDPR).
 • Dreptul de a restricționa procesarea datelor cu caracter personal: în anumite cazuri (ca de exemplu cazul în care participantul contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării), participantul poate solicita Organizatorului să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR).
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita
 • Organizatorului să trimită datele sale cu caracter personal pe care le deține unei terțe părți sau direct către acesta (art. 20 din GDPR).
  Dreptul la opoziție împotriva utilizării datelor cu caracter personal: în anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului să nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv dacă se opune prelucrării în scop de marketing direct (art. 21 din GDPR).

11.8. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus și în GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Organizatorului, pe adresa Calea Moților nr. 3, Cluj– Napoca, judeul Cluj, Romnia, sau la adresa de email: dpo@primariaclujnapoca.ro, o cerere scris.

Secţiunea 12. DISPOZIŢII FINALE

12.1. Prin simpla înscriere, participanţii îşi dau acordul că au citit, au înțeles, acceptă şi se conformează tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament, se angajează să îl respecte fără nicio rezervă, în caz contrar, echipa din care fac parte fiind descalificată.
12.2. Participanții, prin înscrierea la concurs, declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihic
e care pot pune în pericol integritatea lor fizică sau a celorlalţi participanţi, a organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs și își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate de ei organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la concurs sau terţilor.

12.3. Participanții, prin înscrierea la concurs, își asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de altă natură care ar putea apărea pe parcursul concursului.
12.4. Organizatorul concursului
nu răspunde pentru eventualele accidentări din timpul acestuia. 12.5. Membrii echipelor participante au obligația de a citi integral, înțelege și respecta regulamentul concursului atât la înscriere, cât și în fiecare zi de concurs.

12.6. Acest regulament poate suferi modificări înainte de startul fiecărei etape de concurs; pentru a fi la curent cu varianta actualizată, vă rugăm să accesați regulamentul concursului în dimineața fiecărei zile de concurs (data și ora ultimei modificări a regulamentului apare pe ultima pagină).

Ultima actualizare a prezentului Regulament a avut loc în 8 mai 2023, la ora 19:45.

Echipa de organizare

OFFICIAL PARTNERS

MAIN PARTNERS

PARTNERS